Biedrība

Trīsciema biedrība

Biedrības dibināšanas sanāksme notika 2014. gada 28. decembrī, Trīsciema biedrība oficiāli reģistrēta 2015. gada 12. janvārī.

Līdz 2014. gada vidum iedzīvotāju aktivitātes tika īstenotas galvenokārt apkārt katrai konkrētajai apdzīvotajai Trīsciema teritorijai: 2012. gadā Lielā Talka tika rīkota Lapsukalna ielā un Rudzu ielā, 2013. gadā Lielā Talka notika Rudzu ielā, bet 2014. gadā jau atkal bija divas talkošanas vietas – Lapsukalna ielā un Rudzu ielā. Aktīvāko Trīsciema iedzīvotāju meža sakopšanas talkas laikā 2014. gada septembrī tika apspriesta ideja par Trīsciema biedrības dibināšanu. Izveidojoties biedrībai, talkošana pavasarī notiek arī pie Langas ietekas Ķīšezerā, kas izveidojusies par vēl vienu Lielās Talkas sakopšanas vietu.

Trīsciema biedrības paveiktais

 

Trīsciema biedrība no 2018.gada 1.decembra līdz 2019.gada 28.februārim īsteno projektu “Trīsciema atpazīstamības veicināšana”. Projekta ievaros veidojam informatīvu filmu par Trīsciemu un apgūstam efektīvas komunikācijas prasmes. Sekojiet jaunumiem!

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Iepriekš īstenotie projekti, kas līdzfinansēti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros:

  • 01.03.2018.-30.06.2018. Trīsciema iedzīvotāju pilsoniskās iesaistīšanās veicināšana;
  • 01.03.2017.-31.05.2017. Trīsciema iedzīvotāju pilsoniskās iesaistīšanās veicināšana;
  • 28.08.2016.- 30.11.2016. Trīsciema apkaimes sabiedrības saliedēšana;
  • 01.05.2015.- 31.07.2015. Informatīvas plāksnes par Trīsciema kultūrvēsturisko mantojumu uzstādīšana un apkaimes identitātes centra izveide.

 

Informatīvās zīmes uzstādīšana

Pie bijušā Mangaļmuižas parka teritorijas, īstenojot Rīgas Domes finansēto kultūras projektu (DIKS 15-1099), 2015. gadā uzstādīta informatīvā zīme, un tas bija pirmais solis vienīgās līdzšinēji apzinātās Trīsciemā esošās kultūrvietas atjaunošanas virzienā.

image

Identitātes centra veidošana

Trīsciema identitātes centrs, kur iedzīvotāji varētu tikties, lai apspriestu kopienai svarīgus jautājumus, veidojas Rudzu ielā pie Langas peldvietas. Šajā vietā, izmantojot iepriekš minētā projekta finansējumu, ir iekārtots rotaļu laukums.

Iedzīvotāju nozīmīgu daļu Trīsciemā veido bērni, un nereti bērni ir motivējošais faktors, kas rosina arī pieaugušos apkaimes iedzīvotājus satikties, lai risinātu kopīgas problēmas. Trīsciema identitātes centra ierīkošana tika uzsākta 2015. gadā. Veidojot identitātes centru, ir izveidoti vairāki bērnu rotaļu laukuma elementi: šūpoles, slīdkalniņš, kāpšanas siena, un drošības nolūkos laukums ierobežots ar sētu.

Biedrība turpina identitātes centra pilnveidošanu, ierīkojot vingrošanas elementus jauniešiem un pieaugušajiem.

dsc_2755

Taku ierīkošana

Ierīkota pastaigu taka mežā un izveidota taka riteņbraucējiem posmā no autobusa pieturas “Kalēji” līdz autobusa pieturai “Pagrieziens uz Carnikavu”.

 

Informācijas stendu uzstādīšana

Pie autobusa pieturas “Ligeri” centra virzienā uzstādīts informācijas stends, uz kura biedrība izvieto informāciju par īstenojamajām aktivitātēm, kā arī apkaimes aktualitātēm.

Lapsukalna apkaimes iedzīvotāji stendu izmanto arī savas informācijas publiskošanai.

Lai veicinātu meža izmantošanu veselīgām pastaigām, pie ieejas mežā Lapsukalna ielā, Trīsciema 9.līnijā un pie Langas Laivām izvietoti informatīvi stendi ar kartēm.

Par projektu īstenošanu informācija piejama arī šeit:

 https://www.riga.lv/lv/news/ka-sanemt-finansejumu-apkaimju-ideju-istenosanai-trisciema-pieredze?13625